یادداشت های یک برنامه نویس
دوستدار فرهنگ و هنر کهن ایرانی

خورشید گرفتگی سوم آبان ماه سال ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۲۸:۲۱ شروع می‌شود و پایان آن، ساعت ۱۶:۳۲:۱۱ است و اوج ساعت ۱۴:۳۰:۱۶ میباشد؛ که از شمال غربی تا جنوب شرقی ایران به ترتیب آغاز و پایان می‌یابد.