یادداشت های یک برنامه نویس
دوستدار فرهنگ و هنر کهن ایرانی
کتابخانه ها

لیست Dot NET Framework به همراه لینک دریافت مستقیم از مایکروسافت و تاریخ اولین عرضه و آخرین پشتیبانی:

کتابخانه برای محاسبه اندیکاتور RSI

با استفاده از MHVPersianExtension به راحتی می توانید از تمامی امکانات DateTime برای تقویم جلالی استفاده کنید. برخی ویژگی های آن را با هم مرور می کنیم:

DateTime date1 = "1367/01/08".JalaliToGregorian();

در کد بالا مقدار String را به DateTime تبدیل کردیم. و در DateTime می توانیم همه ویژگی های تقویم میلادی را برای تقویم هجری شمسی نیز داشته باشیم: