یادداشت های یک برنامه نویس
دوستدار فرهنگ و هنر کهن ایرانی
نرم افزار و سایت

فونت های ساحل و پرستو مناسب کتاب، نامه نگاری، متن های آموزشی و استفاده در وب سایت

معرفی چند فروشگاه خرید قانونی کتاب های صوتی و الکترونیکی با فرمت های استاندارد (قابلیت تغییر فونت و ...) و امکان خواندن کتاب ها به صورت آفلاین در تلفن همراه (و در بعضی موارد کامپیوتر). همچنین این فروشگاه ها دارای کتاب های تخفیف دار و رایگان نیز هستند: