یادداشت های یک برنامه نویس
دوستدار فرهنگ و هنر کهن ایرانی

لیست Dot NET Framework به همراه لینک دریافت مستقیم از مایکروسافت و تاریخ اولین عرضه و آخرین پشتیبانی:
نسخه 3.5 (مرداد۱۳۸۷- خرداد۱۴۰۸)
نسخه 4.0 (فروردین۱۳۸۹- خرداد۱۳۹۵)
نسخه 4.5 (مرداد۱۳۹۱- خرداد۱۳۹۵)
نسخه 4.5.1 (مهر۱۳۹۲- خرداد۱۳۹۵)
نسخه 4.5.2 (اردیبهشت۱۳۹۳- اردیبهشت۱۴۰۱)
نسخه 4.6 (تیر۱۳۹۴- اردیبهشت۱۴۰۱)
نسخه 4.6.1 (آذر۱۳۹۴- اردیبهشت۱۴۰۱)
نسخه 4.6.2 (فروردین۱۳۹۵-...)
نسخه 4.7 (فروردین۱۳۹۶-...)
نسخه 4.7.1 (مهر۱۳۹۶-...)
نسخه 4.7.2 (اردیبهشت۱۳۹۷-...)
نسخه 4.8 (فروردین۱۳۹۸-...)
نسخه 4.8.1 (مرداد۱۴۰۱-...)

لیستDot NET:
نسخه 6.0 (آبان۱۴۰۰- آبان۱۴۰۳)
نسخه 7.0 (آبان۱۴۰۱- اردیبهشت۱۴۰۳)
نسخه 8.0 (آبان۱۴۰۲- آبان۱۴۰۵)
نسخه 9.0 (بهمن۱۴۰۲– ...)

اگر از Microsoft .NET Framework استفاده می کنید نسخه 4.7.2 را پیشنهاد می کنم؛ و اگر از Microsoft .NET استفاده می کنید آخرین ویرایش پایدار آن نسخه 8 می باشد(پیشنهاد مایکروسافت)؛ تفاوت بین این دو را در این مقاله مایکروسافت بخوانید.

نسخه 9 فعلا (خرداد 1403) به صورت آزمایشی عرضه شده و به گفته مایکروسافت بیشتر بر روی فضای ابری و هوش مصنوعی تمرکز دارد.

دیدگاه ها: ارسال دیدگاه