یادداشت های یک برنامه نویس
دوستدار فرهنگ و هنر کهن ایرانی
Visual Studio

احتمالا در Visual Studio هنگام اجرای برخی برنامه ها در مد Debug وقتی انجام کاری بیش از یک دقیقه طول می کشد به هشدار زیر برخورد کرده اید:

با استفاده از Color Theme Editor for Visual Studio میتونید تم های بیشتری (با امکان ویرایش) به Visual Studio اضافه کنید.