یادداشت های یک برنامه نویس
دوستدار فرهنگ و هنر کهن ایرانی
مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: ماه‌ گرفتگی ۱۵ اردیبهشت‌ ۱۴۰۲ در ساعت ۱۸ و ۴۴ دقیقه و ۱۱ ثانیه به وقت کشورمان آغاز می‌شود، ولی در این زمان ماه در تهران در زیر افق بوده‌ و قابل مشاهده نخواهد بود. ماه حدود ساعت ۱۹ روز جمعه در تهران از افق جنوب شرق همراه با صورت فلکی ترازو (میزان) طلوع خواهد کرد و لحظه اوج این ماه‌ گرفتگی را در ساعت ۲۰ و ۵۲ دقیقه و ۵۸ ثانیه خواهد بود.